Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Technologická inovace extruderu(2)

2021-12-22

1. (části extruderu)Pomocí metody reologického modelování a v kombinaci s mikroreologickým modelem řídícím morfologický vývoj polymerních materiálů bylo modelováno, simulováno a analyzováno tokové pole při vytlačování polymerů a morfologický vývoj směsí a nanokompozitů, zejména pro tavení v extrudéru Teoretický výzkum o míchání a toku taveniny odhaluje mechanismus, jak zlepšit výkon tavení a míchání a snížit spotřebu energie.

2.(části extruderu)Na základě výše uvedeného teoretického výzkumu se vyvinutý chaotický míchací extrudér s nízkou spotřebou energie zjevně liší od extrudéru běžně používaného doma i v zahraničí v principu: druhý probíhá v klasickém Maddockově procesu tavení a smykového míchání a jeho tavící a míchací efekt je chudý; První z nich způsobuje rozptýlené tavení a chaotické míchání a smykové teplo generované materiálem je menší než tepelná energie potřebná pro tavení, což může zabránit přehřátí materiálu a plýtvání energií v procesu tavení a míchání a šetří energii. efekt je zřejmý. Podle inspekce na místě technického dozoru Guangdong a mechanické kontroly kvality výrobků a kontrolní stanice, Jmenovitý měrný výkon (tj. jednotková spotřeba) extrudéru je 0,17 kW / kg / h, což je o 0,15 kW / kg / h nižší než specifikovaná hodnota [0,32 kW / kg / h] v národní strojírenské normě JB / T 8061-96. Podobá se to dvěma zahraničním společnostem, které představují nejvyšší úroveň vytlačování na světě Srovnání extrudérů (standardní společnost Davis ze Spojených států a Sumitomo moderní společnost těžkých strojů z Japonska) ukazuje, že extrudér vyvinutý v tomto úspěchu má nejvyšší úroveň vytlačování výkon a nejnižší výkon motoru. Extrudér má také výhody nízké teploty taveniny vytlačování (10 ~ 20 ℃) a silné přizpůsobivosti materiálu.

3.(části extruderu)Na základě výše uvedené simulace makro tokového pole a teorie vývoje mikromorfologie v kombinaci s vyvinutým chaotickým mícháním s nízkou spotřebou energie extruder, pro polymerní směsi (zejména viskozitní poměr je mnohem větší než 1) a nanokompozity Morfologický vývoj, disperzní stav a makro vlastnosti (zejména s nepolárními materiály, jako jsou polyolefiny jako matrice) jsou systematicky studovány. Je potvrzeno, že chaotický míchací extrudér může zlepšit výkon zpracování a snížit spotřebu energie na zpracování, zejména jeho tahový a skládací účinek přispívá k tvorbě vysoké disperze, plátu, interkalace nebo odlupování a řeší problém vytlačování nanorozměrů na určitou rozsah Obtížný problém, že částice se snadno aglomerují při zpracování polymerních materiálů, značně zlepšuje bariérové ​​a mechanické vlastnosti obalových produktů.

4. (části extrudéru)Ve srovnání s konvenčním způsobem rozpouštění EVA na substrát toxickým rozpouštědlem jsou eliminovány emise toxického organického rozpouštědla a jeho znečištění do životního prostředí a lidského těla; Kromě toho se výrazně zlepšila adheze mezi extrudovanou fólií a kompozitním substrátem a je realizován „zelený kompozitní proces bez urychlovače lepidla“.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept